سخنرانان و مدعوین

در کنفرانس

درباره کنفرانس

۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۷

امروز در تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اکثر اقتصاددانان و کارشناسان تجاری، سرمایه‌گذاری جسورانه را به عنوان سنگ بنای توسعه اقتصادی کشورها مطرح می‌سازند. این نوع سرمایه‌گذاری به ویژه در کشورهایی که با انبوه پس‌انداز و یا نقدینگی سرگـردان در اقتصادهای خود مواجه‌اند می‌توانـد راه حل و فرصت بهینه‌ای باشـد جهت بـرون رفت از انباشـت سرمایه‌ها از اقتصاد سوداگر و غیرمولد نظیر خرید و فروش ارز، فلزات، مسکن و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و جهت دادن آنها به سوی اقتصاد مولد در راستای ایجاد تولید ملی، ایجاد اشتغال، رشد و توسعه پایدار همراه با حفظ ارزش منابع مالی و سودهای معقول.

در حال حاضر، بالغ بر 80% رشد اقتصادی کشورهای جهان ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و سرمایه‌گذاری جسورانه از منابع مهم تامین مالی این نوع شرکت‌ها محسوب می‌گردد. سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا جسورانه با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب و کار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا نموده و به ویژه این‌که نقشی با اهمیت و فعال در ایجاد اشتغال نیروی جوان و متخصص و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی طرح‌ها و پروژه‌های سودآور ایفا می‌نماید. تجارب کشورهای گوناگون بـرای ایجـاد نهادهـای مالی در زمینـه سرمـایه‌گذاری جسورانه نشان می‌دهد در صـورت فراهـم بـودن مکـانیزم‌هــا و زیرساخت‌های مناسب، این گونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب‌ترین راه برای توسعه طرح‌های نوآورانه با تکنولوژی‌های جدید می‌باشد.

این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها و ایجـاد بنگاه‌هـا در بخـش تکنولوژی و جـهت دادن فـرایندهای تولیدی از طرح‌های درونگرا به برونگرا با اهداف تامین نیاز داخل، توسعه صادرات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌های غیر مولد و سرمایه‌های خارجی در ساختار اقتصادی هر کشوری به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند به میزان قابل توجه‌ای راه‌گشا و موثر واقع گردد.

هدف از برگزاری کنفرانس


اهدافکنفرانس
۱
ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های سرمایه‌پذیر
۲
شناسایی و دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه V.C
۳
شناسایی و دعوت از بنگاه‌های سرمایه‌پذیر
۴
ارائه خدمات به بنگاه‌های سرمایه‌پذیر جهت طراحی و ارائه پروژه متناسب با ساختار، نوع فعالیت، برنامه توسعه، میزان سرمایه درخواستی و ...
۵
تحلیل فضا و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران و دنیا
۷
ارتباط این نوع سرمایه‌گذاری با توسعه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی
۶
شناسایی ساختار ایجاد و تطابق سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران و ابزارهای مورد نیاز و راهبردهای تکامل و توسعه آن در ایران
۸
شناسایی و ارائه راهبرهای مناسب جهت بهره‌گیری از خدمات V.C و تامین مالی در ایران در حوزه‌های مختلف بنگاه‌های خصوصی، تعاونی، دولتی، شبه دولتی و استارت‌آپ‌ها
۹
ارائه راهبردهای مذاکرات عملیاتی بین بنگاه‌ها، کارآفرینان و ... در تعامل با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
۱۰
ارائه تجارب بین‌الملل موفق و انطباق تجارب با ساختار بازار ایران
۱۱
ایجاد تسهیلات برای نقل و انتقالات مالی بدون محدودیت از طریق ارائه مفاهیم و راهکارهای استفاده از ارز دیجیتال یا مجازی به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از تحریم‌های بین‌المللی

حامیان کنفرانس


کارگاه های آموزشی کنفرانس

  • استارت آپ، سرمایه گذاری خصوصی (Private equity) و شتابدهنده ها
  • تکنولوژی های مالی (FinTech)
  • نقل و انتقال مالی از طریق بلوکهای رمزگذاری شده (blockchain)
  • طراحی و ارائه طرحهای توجیهی
  • معرفی بورس فرصتهای سرمایه گذاری ایران همراه با بیش از 11 هزار سرمایه گذار ایرانی، خارجی و ایرانی تبار خارجی
  • Bankable Business Plan

محل برگزاری کنفرانس


تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن خلیج فارس